Productie Pavatex-Soprema

Verantwoorde productie

De houtvezelisolatieplaten worden door PAVATEX op twee productielocaties in Europa vervaardigd en dragen bij aan het verbeteren van de CO2 balans. Het produceren van houtvezelisolatiematerialen op de hypermoderne productielocatie in Golbey (Frankrijk) kost aanzienlijk minder energie in vergelijking met de vervaardiging van andere materialen. Zo wordt de toevoeging van toeslagstoffen tot een minimum beperkt, wordt de warme, vrijgekomen bij de productie, hergebruikt voor de verwarming van fabriek en kantoren en wordt het restafval hergebruikt. Een minimaal energieverlies voor een maximaal duurzaam product.

Nat en droog

PAVATEX realiseert een ecologische fabricage van producten in twee verschillende productieprocessen. PAVATEX zorgt ervoor dat de houtvezelisolatieplaten vrijwel 100% natuurlijke materialen bevatten. De kwaliteit wordt bewaakt en door middel van externe controles getoetst aan de conformiteit met de Europese normen voor houtvezelisolatie. Daarnaast wordt de milieukwaliteit gegarandeerd door het Nature Pluslabel
Op de productielocaties in Golbey (Frankrijk) worden isolatiematerialen volgens twee productie procedés vervaardigd, een nat en een droog proces. In het natte productieproces worden de houtvezels in water opgeslagen. Het hout-eigen bindmiddel lignine wordt geactiveerd waardoor de houtvezels vanzelf aan elkaar kleven. Een synthetische verlijming is niet nodig.

In het droge proces worden de houtvezels in zeer korte tijd gedroogd waarna er een twee-componenten bindmiddel wordt toegevoegd. De platen worden op de gewenste dikte gewalst en middels een hete stoom-lucht techniek kunnen de platen uitharden. Als laatste stap worden de platen op maat gesneden en klaar gemaakt voor verzending. Door deze manier van produceren worden stof- en VOC-uitstoot (vluchtige organische stoffen) tot een minimum beperkt en zorgt het ervoor dat er alleen schone lucht wordt uitgestoten.

Voordelen

  • Natuurlijk materiaal
  • Hout afkomstig van duurzame bosbouw
  • Klimaat bescherming
  • Positieve CO2 balanas
  • Duurzaam